Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 18 marca 2024
1:35 minut
Szkolenia dotyczące mobbingu

Z początkiem roku 2024 Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie rozpoczął realizację programu prewencyjnego „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu i innych zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy”. Dotychczas do programu przystąpiło 7 pracodawców. Inspektor pracy przeprowadził 8 szkoleń dla 571 osób – pracodawców i pracowników.

Celem programu jest dostarczenie pracodawcom i pracownikom wiedzy na temat zagrożeń psychospołecznych (takich jak mobbing, dyskryminacja, molestowanie) po to, by mogli im skutecznie przeciwdziałać. W ramach programu: realizujemy szkolenia w zainteresowanych zakładach pracy, na których informujemy pracodawcę i pracowników o specyfice mobbingu, molestowania i dyskryminacji  w zatrudnieniu, przedstawiamy różnice i podobieństwa między tymi zjawiskami, skupiamy się na przyczynach mobbingu, jego przejawach, rodzajach i przede wszystkim, sposobach przeciwdziałania i profilaktyki, dostarczamy merytorycznego wsparcia pracodawcom, którzy chcą w swoim zakładzie pracy wprowadzić Wewnętrzną Procedurę Przeciwdziałania Mobbingowi, rozpowszechniamy publikacje dotyczące mobbingu w zatrudnieniu. 

Ideą programów prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy jest profilaktyka. Podejmowane przez nas działania mają na celu dostarczenie wiedzy i wsparcia pracodawcom w kształtowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Nasze doświadczenia pokazują, iż posiadanie wiedzy na temat mobbingu pomaga skutecznie mu przeciwdziałać w zakładzie pracy. Daje pracodawcy narzędzia do profilaktyki mobbingu, pracowników uczy jak odróżniać mobbing od zachowań nim niebędących oraz jak sobie z nim radzić.

Osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy w temacie mobbingu zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami:

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu