Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Kontakt

Sprawdź odpowiedzi na najpopularniejsze pytania

Jak złożyć skargę?

Twój pracodawca naruszył przepisy prawa pracy? Jako pracownik masz prawo do dochodzenia swoich praw przed sądem pracy. Możesz również złożyć skargę do Państwowej Inspekcj ...

Dowiedz się więcej

Zgłoś wypadek

Infolinia wypadkowa dla województwa lubelskiego w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Lublinie: 081-53-259-18 lub 081-53-71-142 lub 081-53-71-131 w godzinach urzęd ...

Dowiedz się więcej

Chcesz się z nami skontaktować?

Porady prawne telefoniczne:

Bezpłatne porady prawne z zakresu prawa pracy udzielane są telefonicznie pod numerem telefonu

w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.30 do 15.00.

 

Porady prawne osobiste:

Bezpłatne porady prawne osobiste udzielane są pracownikom i pracodawcom:

od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 14.00

w piątek w godzinach od 10.00 do 18.00

adres: 
al. Piłsudskiego 13, 20-011 Lublin

we wtorki w godzinach od 8.00 do 14.00

adres: ul. 11-go Listopada 2, 22-100 Chełm

w piątki w godzinach od 8.00 do 14.00

adres: ul. Wyszyńskiego 4, 22-400 Zamość

 

Dodatkowe formy porad:

Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie zapewnia pomoc i możliwość kontaktu osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się. W niezbędnych przypadkach zapewniamy możliwość skorzystania z usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN. Wniosek o skorzystanie z usług tłumacza należy złożyć co najmniej 3 dni przed zdarzeniem. Świadczenie jest bezpłatne dla osób niepełnosprawnych.

 

Porady prawne elektroniczne:

* Pouczenie: Zgodnie z art. 63 § 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. 
Oznacza to, że treść kierowanej do Państwowej Inspekcji Pracy korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
1) osoby, od której pochodzi (jej imienia i nazwiska), 
2) adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) tej osoby,
3) przedmiotu sprawy, której dotyczy. 
Brak powyższych danych spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.
Pisma anonimowe nie będą rozpatrywane.

 
Główny Inspektorat Pracy:

Bezpłatne porady prawne udzielane są również przez Główny Inspektorat Pracy od poniedziałku do piątku w godz. od 09.00 do 15.00 pod numerami telefonu:

(Koszt połączenia zależny jest od stawek operatora telekomunikacyjnego. Koszty naliczane są od momentu połączenia z infolinią, tj. również za czas oczekiwania)

 

Szukaj

Logo PIP

Menu