Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie z siedzibą Aleja Piłsudskiego 13, 20-011 Lublin
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z który można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@lublin.pip.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań określonych w art. 10 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy lub innych celów wynikających z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator.
 4. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  • Inne jednostki organizacyjne PIP,
  • Uprawnione organy publiczne,
  • Podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji.
 5. Dane przechowywane będą przez czas określony w przepisach prawa
 6. Posiada Pani/Pan  prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
Szukaj

Logo PIP

Menu