Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 27 czerwca 2024
1:56 minut

Śledząc długoterminowe prognozy pogody możemy spodziewać się w tegorocznym sezonie letnim fal upałów. W związku z powyższym, poniżej przypominamy podstawowe obowiązki pracodawców w zakresie złagodzenia skutków pracy w warunkach wysokich temperatur. Jednocześnie przypominamy, że na przedsiębiorcach niebędących pracodawcami w rozumieniu kodeksu pracy, również spoczywa obowiązek zapewniania osobom świadczącym pracę na ich rzecz, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

1. Pracodawca powinien zapewnić pracownikom nieodpłatnie napoje, gdy temperatura na stanowiskach pracy przekracza 28⁰C, a na otwartej przestrzeni 25⁰C. Napoje powinny być dostępne stale, w ilości zaspokajającej potrzeby zatrudnionych oraz odpowiednio zimne lub gorące w zależności od warunków wykonywania pracy. W pomieszczeniach z klimatyzacją pracodawca musi pamiętać o okresowej konserwacji klimatyzatorów oraz ich przeglądach i serwisie.

2. Pracodawcy zobowiązani są zapewnić pracownikom dostęp do bieżącej wody dla celów higienicznych. Przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokiej temperaturze lub wymagających zapewnienia odpowiedniej higieny procesów technologicznych, pracodawca zobowiązany jest zapewnić do celów higienicznych co najmniej 90 litrów wody dziennie na każdego pracownika.

3. Okna i świetliki powinny być wyposażone w zabezpieczenia chroniące przed nadmiernym nasłonecznieniem np. w rolety lub żaluzje.

4. Pracodawca dokonując oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą na zewnątrz powinien uwzględnić narażenie pracownika na promieniowanie słoneczne i zapewnić odpowiednie środki profilaktyczne np. ochronę głowy, odzież ochronną przez którą przenika mniej promieni słonecznych oraz krem z filtrem zabezpieczający przed promieniowaniem UV.
Przy pracy na otwartej przestrzeni pracownicy powinni mieć możliwość odpoczynku w miejscu zacienionym i zadaszonym. Pracodawcy mogą wprowadzać rotację na stanowiskach pracy i dodatkowe przerwy, aby umożliwić pracownikom odpoczynek i regenerację sił. Pracodawca może zadecydować o skróceniu czasu pracy podczas trwających upałów. Skrócenie czasu pracy i dodatkowe przerwy nie mogą jednak powodować obniżenia należnego pracownikom wynagrodzenia.

5. W przypadku zatrudniania pracowników młodocianych, pracodawca musi zwolnić je z obowiązku świadczenia pracy w sytuacji, gdy temperatura w pomieszczeniu przekracza 30°C, a względna wilgotność powietrza przekracza 65%.

 

Więcej na temat powyższej tematyki znajduje się pod linkiem:

https://www.pip.gov.pl/publikacje/publikacje-dla-pracodawcow/praca-w-wysokich-i-niskich-temperaturach

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu