Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 1 lipca 2024
0:57 minut

W maju i czerwcu 2024 r. przeprowadzono szkolenia dla pracodawców biorących udział w programie prewencyjnym „Zdobądź Dyplom Państwowej Inspekcji Pracy”.

Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi szereg działań prewencyjnych mających na celu promowanie przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia. Jednym z takowych działań jest coroczne organizowanie programu prewencyjnego „Zdobądź Dyplom PIP”, który oparty jest na zasadzie samokontroli, podczas której pracodawca, korzystając z publikacji wydanych przez Państwową Inspekcję Pracy oraz przy pomocy inspektora pracy, jako eksperta, identyfikuje występujące w zakładzie problemy i nieprawidłowości, ocenia ich skalę oraz określa sposoby i terminy ich wyeliminowania lub ograniczenia.

Realizując założenia programu w maju i czerwcu br. inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie przeprowadził szkolenia dla pracodawców z województwa lubelskiego, biorących udział w programie. Podczas szkoleń zorganizowanych w Chełmie i Lublinie szeroko omówiono przepisy prawa pracy, z naciskiem na obowiązki pracodawców względem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w małych zakładach pracy.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu