Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 21 marca 2024
0:59 minut
Szkolenie dla rolników w Gminie Stężyca

Wzorem lat ubiegłych pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie rozpoczęli szkolenia dla rolników indywidualnych. Powyższe działania realizowane są w ramach działań informacyjno-promocyjnych „Szanuj życie ! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”.

W dniu 20 marca br. podczas Sesji Rady Gminy Stężyca, odbyło się szkolenie przeprowadzone przez Tomasza Abramczyka – p.o. nadinspektora pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie. Tematem przeprowadzonego szkolenia było bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania prac w gospodarstwach indywidualnych.

Biorąc pod uwagę liczbę wypadków przy pracy jakim ulegają rolnicy oraz osoby pracujące w gospodarstwach rolnych, widoczna jest konieczność przeprowadzania szkoleń o tematyce bezpiecznej pracy. Szkolenia dają możliwość dyskusji na temat zagrożeń wynikających z pracy w gospodarstwie rolnym, a także metod bezpiecznej pracy ze zwierzętami gospodarskimi oraz podczas użytkowania urządzeń i maszyn rolniczych. Tego typu spotkania mają także na celu zapoznanie rolników z najczęstszymi okolicznościami i przyczynami wypadków przy pracach rolniczych.

Instytucje zainteresowane zorganizowaniem szkolenia dla rolników indywidualnych prosimy o kontakt z p.o. nadinspektora pracy Tomaszem Abramczykiem pod nr tel. 81/53 71 166 lub adresem e-mail tomasz.abramczyk@lublin.pip.gov.pl.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu