Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 12 grudnia 2023
0:42 minut
Prelekcja dotycząca legalności zatrudnienia w Zespole Szkół w Piaskach

W dniu 11 grudnia 2023 r. w ramach kampanii Państwowej Inspekcji Pracy „Legitna praca” odbyły się zajęcia, podczas których upowszechniano wiedzę o przepisach prawa pracy, w tym dotyczących legalności zatrudnienia. 

Inspektorzy pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie wygłosili dwie prelekcje dla uczniów Zespołu Szkół w Piaskach, podczas których uczniowie mieli okazję zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi zatrudniania pracowników w ramach stosunku pracy, w tym zatrudnienia pracowników młodocianych, a także zasadami legalności zatrudnienia i problemem jakim jest handel ludźmi. 
Na zakończenie prelekcji, przeprowadzono konkurs wiedzy zdobytej podczas spotkania, a dla laureatów Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie ufundował nagrody rzeczowe.

Ponadto, podczas spotkania dystrybuowano broszury dotyczące podstaw prawa pracy, legalności zatrudniania oraz przeciwdziałaniu zjawisku jakim jest handel ludźmi.

 

Galeria

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu