Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 1 lipca 2024
0:57 minut
Szkolenie w ramach kampanii "Legitna praca" dla pracodawców z branży gastronomicznej

Wypełniając założenia kampanii Państwowej Inspekcji Pracy „Legitna praca”, Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie 28 czerwca br. zorganizował szkolenie dla pracodawców z terenu województwa lubelskiego, m.in. z branż gastronomicznej i hotelarskiej. 

Inspektorzy pracy Krzysztof Sabarański i Dariusz Kozłowicz omówili przepisy prawa pracy jakie obowiązują w przypadku sezonowego zatrudniania pracowników młodocianych podczas wakacji szkolnych. Szkolenia miały na celu przybliżenie pracodawcom ich obowiązków względem zatrudnienia tej szczególnej grupy pracowników. Obok kwestii legalności zatrudnienia, szeroko omówiono czas pracy jaki obowiązuje pracowników młodocianych. 

Poruszonym i szeroko omówionym aspektem było również bezpieczeństwo pracy, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy w branżach gastronomicznej i hotelarskiej. Omówione zostały główne zagrożenia, na jakie narażone są osoby wykonujące prace w tychże branżach, ze szczególnym uwzględnieniem prac jakich osoby młodociane nie powinny wykonywać.

Podczas spotkań dystrybuowano broszury Państwowej Inspekcji Pracy, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. 

Więcej na temat kampanii "Legitna praca": https://prawawpracy.pl/

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu