Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 27 listopada 2023
2:8 minut
Posiedzenie Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

W dniu 23 listopada 2023 r. odbyło się ostatnie w tej kadencji spotkanie Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, w którym uczestniczyli stali członkowie Rady. Tematem przewodnim spotkania była strategia kontroli dla sektora budowlanego i związane z nią kontrole placów budów oraz podsumowanie działań podejmowanych przez Radę IV kadencji przez okres jej działania w latach 2019-2023.

Wystąpienie nadinspektor pracy Anny Smolarz z Okręgowego Inspektoratu w Lublinie  skupione było na przestawieniu wyników z działań kontrolno-nadzorczych i prewencyjno-promocyjnych, które zostały przeprowadzone w 2022 i 2023 roku w ramach prowadzonej strategii dla sektora budowlanego.  
Z przeprowadzonych kontroli wynikało, że nieprawidłowości stwierdzane podczas kontroli we wszystkich analizowanych obszarach były na bardzo wysokim poziomie, a najczęściej stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły: 
- wykonywania prac na wysokości,
- sposobu montażu rusztowań: niewłaściwego posadowienia, braków w wyposażeniu, niepełnych pomostów roboczych, pionów komunikacyjnych, 
- prac w wykopach i ziemnych, w tym z wykorzystaniem maszyn budowlanych,
- eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych.
Dotyczyło to wszystkich rodzajów budów, tych największych obiektów o szczególnym znaczeniu z uwagi na ich wielkość, technologię czy specyfikę wykonywanych prac z prowadzeniem, które zostały objęte zintensyfikowanym nadzorem ze względu oraz tych małych, gdzie poziom zatrudnienia nie przekraczał 20 osób.  

Z przedstawionych danych wynikało, że ponad 70% podmiotów, które wykonywało prace na budowach stanowiły mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające do 9 pracowników.  Zwrócono również uwagę na podejmowane przez Państwową Inspekcję Pracy na działania prewencyjno-promocyjne realizowane w ramach strategii, tj: 
• konferencje, seminaria, pokazy bezpiecznej pracy, wystąpienia inspektorów pracy w mediach, 
• szkolenia przeprowadzone na budowach, w których brali udział pracodawcy oraz pracownicy – łącznie blisko 10 tys. osób,
• prowadzone kampanie w mediach: radiu, telewizji i na platformach internetowych.

Następnie głos zabrał Okręgowy Inspektor Pracy Małgorzata Wojda, która podsumowała działania podejmowane przez Radę w ramach jej działalności w latach 2019-2023. W wyniku przekazywanych przez Radę wniosków do Głównego Inspektora Pracy, dotyczących konieczności podjęcia innych oddziaływań, które mogłyby wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa pracy w budownictwie, zwrócono uwagę na potrzebę zmian ustawodawczych, które mogłyby do nich doprowadzić. Okręgowy Inspektor Pracy Małgorzata Wojda podziękowała członkom Rady za ich aktywną działalność i udział w naradach oraz zaprosiła do udziału w Radzie następnej kadencji. 

 

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu