• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

21.01.2015

Zgłaszanie wypadków przy pracy

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Lublinie zapewnia się całodobowy system przyjmowania zgłoszeń (dyżury telefoniczne) przez wszystkie dni tygodnia. Informację o zaistniałym wypadku przy pracy, wypadku zbiorowym, katastrofie lub zdarzeniu potencjalnie wypadkowym można zgłosić telefonicznie pod numerami telefonów:

  • 081-53-259-18,
  • 081-53-71-142 lub
  • 081-53-71-131 w godzinach urzędowania instytucji,
  • 601-334-876 poza godzinami pracy urzędu

           oraz faksem: 081-53-71-161.

Każdy pracownik, który uzyska informację o zaistniałym wypadku przy pracy, wypadku zbiorowym, katastrofie lub zdarzeniu potencjalnie wypadkowym – jest obowiązany przekazać niezwłocznie posiadane informacje Okręgowemu Inspektorowi Pracy w Lublinie pisemnie lub telefonicznie.


GIP Przejdź do GIP