• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

Kierownictwo OIP w Lublinie

 


Okręgowym Inspektoratem Pracy kieruje okręgowy inspektor pracy przy pomocy zastępców. Okręgowego inspektora pracy oraz jego zastępców powołuje i odwołuje Główny Inspektor Pracy.

 Okręgowy Inspektor Pracy w Lublinie
Małgorzata Wojda


Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy
Iwona Sawicka


Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy
Jolanta Sobotap.o. Kierownik oddziału w Białej Podlaskiej
Ewa Zieńczuk


Kierownik oddziału w Chełmie
Janusz Łopaciuk


Kierownik oddziału w Zamościu
Artur Kornas


GIP Przejdź do GIP