• RSS
 • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

Bezpłatne porady prawne z zakresu prawa pracy i bhp

Bezpłatne telefoniczne porady prawne z zakresu prawa pracy udzielane są w Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 15.00, pod numerami telefonów:

 • 801 002 006 – dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych,
 • 459 599 000 – dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych.

Dodatkowo bezpłatne telefoniczne porady prawne udzielane są pod numerem telefonu 81-537-11-87 od poniedziałku do piątku – w godzinach od 10.30 do 15.00.

Osobiste bezpłatne porady prawne udzielane są:

- w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie

 • od poniedziałku do czwartku – w godzinach od 8.00 do 13.00
 • w piątek – w godzinach od 10.00 do 18.00

- w Oddziale w Chełmie

 • we wtorek – w godzinach od 9.00 do 13.00

- w Oddziale w Zamościu

 • w piątek – w godzinach od 9.00 do 13.00

Pytania z zakresu prawa pracy osoby zamieszkujące województwo lubelskie mogą również kierować do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie za pośrednictwem:

 • poczty tradycyjnej na adres: Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie,

Al. Piłsudskiego 13, 20-011 Lublin

 Wymogi: zapytanie prawne powinno zawierać co najmniej wskazanie:

 • osoby, od której pochodzi (jej imienia i nazwiska),
 • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) tej osoby,
 • przedmiotu sprawy której dotyczy.

Brak powyższych danych skutkuje nierozpatrzeniem zapytania.

Osoby spoza województwa lubelskiego mogą kierować zapytania z zakresu prawa pracy do Okręgowego Inspektoratu Pracy zgodnego z ich miejscem zamieszkania.

Termin: odpowiedzi na piśmie udzielane są nie później niż w terminie miesiąca od daty wpływu pisma.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie zapewnia pomoc i możliwość kontaktu osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się. W niezbędnych przypadkach zapewniamy możliwość skorzystania z usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN. Wniosek o skorzystanie z usług tłumacza należy złożyć co najmniej 3 dni przed zdarzeniem. Świadczenie jest bezpłatne dla osób niepełnosprawnych.

 


GIP Przejdź do GIP