• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

16.10.2018 Artykuł archiwalny

Jesienne prace polowe pod nadzorem PIP

W związku z działalnością informacyjno – promocyjną „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” na przełomie września i października bieżącego roku inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie rozpoczął wizytacje jesiennych prac polowych w indywidualnych gospodarstwach rolnych na terenie województwa lubelskiego.

Pierwsze wizytacje zostały przeprowadzone w okolicach Konopnicy, Ostrowa Lubelskiego, Żyrzyna, Klikawy, Góry Puławskiej i Michowa. Podczas spotkań inspektor pracy zwracał uwagę na stan techniczny maszyn i pojazdów rolniczych, w szczególności na zagrożenia występujące przy braku wymaganych osłon na ruchomych elementach napędowych i roboczych. Tomasz Abramczyk przestrzegał przed wypadkami przy pracy przedstawiając okoliczności zdarzeń wypadkowych, które miały miejsce na terenie naszego województwa w ubiegłym i bieżącym roku.

W trakcje spotkań z rolnikami i ich rodzinami rozdawane były broszury wydawnicze Głównego Inspektoratu Pracy przedstawiające najważniejsze zagrożenia i zasady bezpiecznej pracy. Najmłodsi otrzymali materiały promocyjne w postaci opasek odblaskowych.

Wizytacjami objęto dotychczas 34 indywidualne gospodarstwa rolne. W pracach polowych uczestniczyło 77 rolników.    GIP Przejdź do GIP