• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

24.05.2023

Szkolenie w ramach programu prewencyjnego ,,Efektywne Zarządzanie Ryzykiem Zawodowym’’

23 maja br. na terenie Targów Lublin odbyło się szkolenie w ramach programu prewencyjnego ,,Efektywne Zarządzanie Ryzykiem Zawodowym”.            

Program skierowany jest do pracodawców z różnych branż, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorców.

Szkolenie
 

Tematem szkolenia było zapoznanie pracodawców z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, prawnej ochrony pracy oraz popularyzacja prawidłowej oceny ryzyka zawodowego, jako kluczowego elementu zarządzania bezpieczeństwem w pracy. Inspektorzy pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie omówili zagadnienia dotyczące identyfikacji zagrożeń w zakładzie pracy, dokumentowania wyników oceny, jak również podejmowania działań na rzecz eliminacji lub ograniczenia zagrożeń występujących w środowisku pracy i współdziałania z pracownikami w tym zakresie.         

Podczas szkolenia koordynator programu przedstawił założenia dotyczące realizacji programu prewencyjnego „Efektywne Zarządzanie Ryzykiem Zawodowym”, a także przekazano bezpłatne wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy związane z tematyką szkolenia.

W szkoleniu wzięło udział  49 przedstawicieli z 37 pracodawców z województwa lubelskiego.     

Pełna informacja o programie prewencyjnym:

Główny Inspektorat Pracy | Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym (pip.gov.pl)

 


GIP Przejdź do GIP