• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

23.05.2023

Tydzień bezpieczeństwa za nami

Zakończył się Tydzień Bezpieczeństwa - największa w Polsce inicjatywa na rzecz poprawy bezpieczeństwa na budowach. Tegoroczna, dziesiąta już edycja, odbyła się pod hasłem „Stop ma moc. Uważam, nie narażam”. Wydarzenie jakim jest Tydzień Bezpieczeństwa organizowane jest przez Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie przy wsparciu partnerów instytucjonalnych i branżowych, którymi obok Państwowej Inspekcji Pracy są: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Urząd Transportu Kolejowego, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Polska Izba Gospodarcza Rusztowań, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych, a także Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce.

W ramach tegorocznego Tygodnia Bezpieczeństwa, w terminie od 15 do 19 maja br. inspektorzy pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie przeprowadzili dla pracowników, inwestorów, wykonawców i podwykonawców budów, osiem szkoleń na terenie budowy:

  • terminala paliwowego ORLEN S.A., gdzie generalnym wykonawcą jest firma MOSTOSTAL Kraków;
  • obiektów dla BIOMED S.A. w Lublinie, gdzie generalnym wykonawcą jest firma KARMAR;
  • budynku wielofunkcyjnego w Dęblinie prowadzonej przez ERBUD S.A. oddział Rzeszów;
  • obwodnicy Nałęczowa, gdzie generalnym wykonawcą jest STRABAG Sp. z o.o.;
  • budynku wielorodzinnego w Lublinie, gdzie generalnym wykonawcą jest MOTA-ENGIL Central Europe S.A.;
  • dworca metropolitalnego w Lublinie, którego głównym wykonawcą jest BUDIMEX S.A.;
  • obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego, którego generalnym wykonawcą jest MOTA-ENGIL Central Europe S.A.;
  • obiektu handlowo-usługowego Karuzela Bielska w Białej Podlaskiej, którego generalnym wykonawcą jest HOCHTIEF Polska S.A.

Podczas spotkań inspektorzy pracy omawiali m.in. najczęstsze nieprawidłowości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy stwierdzane podczas kontroli terenu budowy, okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy, które miały miejsce na terenie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie, metody ich ograniczania oraz przykłady dobrych praktyk z zakresu organizacji robót budowlanych. Inspektorzy pracy omawiali również zasady bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac budowalnych prowadzonych w wykorzystaniem urządzeń transportu bliskiego – podestów ruchomych, a także zagrożenia publiczne w budownictwie.

Tydzień bezpieczeństwa to jedno z przedsięwzięć jakie Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie realizuje w br. w ramach trzyletniej kampanii prewencyjno-kontrolnej „Budowa. STOP wypadkom!” 2022 – 2024.

Więcej na temat kampanii pod linkiem: Budowa. STOP wypadkom! (bhpnatak.pl)

 GIP Przejdź do GIP