• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

15.05.2023

Tydzień Bezpieczeństwa rozpoczęty

15 maja br. rozpoczęła się największa w Polsce inicjatywa na rzecz poprawy bezpieczeństwa na budowach, znana jako Tydzień Bezpieczeństwa. Tegoroczna, dziesiąta już edycja odbywa się pod hasłem „Stop ma moc. Uważam, nie narażam”. Wydarzenie jakim jest Tydzień Bezpieczeństwa organizowane jest przez Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie przy wsparciu partnerów instytucjonalnych i branżowych, którymi obok Państwowej Inspekcji Pracy są: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Urząd Transportu Kolejowego, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Polska Izba Gospodarcza Rusztowań, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych, a także Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie, w ramach wydarzenia, zaplanował wykłady i prelekcje kierowane do pracowników budów, inwestorów, wykonawców i podwykonawców budów na terenie województwa lubelskiego.

Plakat Tydzień Bezpieczeństwa
 


GIP Przejdź do GIP