• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

15.03.2023

Wykłady dla studentów PANS w Chełmie

Działalność prewencyjna Państwowej Inspekcji Pracy obejmuje nie tylko szkolenia z zakresu prawa pracy dla pracodawców czy pracowników, spotkania edukacyjne w szkołach z uczniami, ale również wykłady dla studentów uczelni wyższych. W związku z powyższym w dniu 15.03.2023 r. inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie zaprezentował dwa wykłady dla studentów Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka i Rolnictwie Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie. Pierwszy wykład dla studentów kierunku Rolnictwo, dotyczył bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, drugi wykład skierowany do studentów kierunku Dietetyka i żywienie zbiorowe, dotyczył bezpieczeństwa i higieny pracy w gastronomii. Powyższe prelekcje zorganizowane zostały w ramach programów prewencyjnych: „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” oraz „Kultura bezpieczeństwa”. Podczas wykładów zgromadzeni studenci, obok zdobycia wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, mieli okazję zapoznać się z broszurami i ulotkami wydanymi nakładem Państwowej Inspekcji Pracy.

Wykłady w PANS w Chełmie1
 

 


GIP Przejdź do GIP