• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

15.03.2023

Zajęcia z prawa pracy dla uczniów

W ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej Państwowej Inspekcji Praca „Legitna praca”, w dniu 14.03.2023 r. pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie, przeprowadził zajęcia dla uczniów siódmej i ósmych klas Szkoły Podstawowej nr 8 w Chełmie. Tematem spotkania było przybliżenie młodzieży zagadnień związanych z prawem pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, a także kwestii zatrudniania pracowników młodocianych oraz wykonywania przez nich prac lekkich. Ostatnie z wymienionych cieszyło się szczególnym zainteresowaniem ze strony uczniów, którzy zadawali pytania dotyczące możliwości zatrudniania osób powyżej 15 roku życia.

Szkolenie Szkoła Podstawowa Chełm-4-2
 

Osoby wykazujące się szczególną aktywnością podczas zajęć otrzymały upominki ufundowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie. Podczas zajęć dystrybuowano również materiały wydawnicze Państwowej Inspekcji Pracy, dotyczące pracowników młodocianych oraz pierwszej pracy.


GIP Przejdź do GIP