• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

13.03.2023

Targi Edukacyjne w Lublinie za nami

W dniach 9-10.03.2023 r. odbyły się Targi Edukacyjne w Lublinie, podczas których szkoły średnie oraz uczelnie wyższe prezentowały szeroką ofertę edukacyjną. Licznie zgromadzona młodzież miała możliwość rozmowy z nauczycielami i uczniami szkół średnich i uczelni wyższych, będących w kręgu ich zainteresowań. Podczas targów, odwiedzającym stoisko Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie, inspektorzy pracy prezentowali program edukacyjny Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura bezpieczeństwa”, którego głównym założeniem jest popularyzacja zagadnień związanych z przestrzeganiem prawa pracy, zwłaszcza problematyki zawierania umów o pracę i umów cywilnoprawnych, a także kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy.

Targi Edukacyjne Lublin 09-10.03.2023

 

Uczniowie odwiedzający stoisko zainteresowani byli jakie są ich możliwości pracy zgodnej z prawem. W głównej mierze pytania skierowane były od osób, które zgodnie z literą prawa mają możliwość podjęcia pracy lekkiej. Inspektorzy pracy udzielali szczegółowych informacji na temat warunków zatrudnienia młodych osób. Osoby odwiedzające stoisko otrzymały tematyczne broszury i ulotki wydane przez Państwową Inspekcję Pracy.

Targi Edukacyjne w Lublinie
 


GIP Przejdź do GIP