• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

07.03.2023

XX Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Wzorem lat ubiegłych serdecznie zapraszamy właścicieli indywidualnych gospodarstw rolnych z terenu województwa lubelskiego, z których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników, do wzięcia udziału w XX edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Współorganizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Konkurs uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Podczas wizytacji zgłoszonych gospodarstw rolnych, komisje konkursowe, zarówno na szczeblu regionalnym, wojewódzkim jak i centralnym dokonują profesjonalnego audytu bezpieczeństwa pracy. Główny nacisk kładziony jest na sprawdzenie czy w ocenianym gospodarstwie stosowane są w praktyce zasady ochrony zdrowia i życia, a także czy wyeliminowane zostały w nim zagrożenia wypadkowe.

 

Ważne terminy: 
21.04.2023 r. - upływa termin zgłaszania udziału w Konkursie
30.06.2023 r. - zakończenie etapu wojewódzkiego
10-28 lipca 2023 r. - wizytacja gospodarstw finałowych (termin może ulec zmianie).

 

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są pod adresem: Zapraszamy właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XX Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne (krus.gov.pl)


GIP Przejdź do GIP