• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

01.03.2023

Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy

W dniu 22.02.2023 r. na zaproszenie 3 organizacji związkowych: NSZZ "Solidarność" Komisja Międzyzakładowa WSK PZL Świdnik S.A., ZZM WSK PZL Świdnik S.A., Związek Zawodowy Inżynierów i Techników MOZ PZL Świdnik S.A. Zarządu Spółki oraz Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy PZL Świdnik S.A. starszy inspektor pracy – specjalista Marzanna Skorek oraz starszy inspektor pracy – specjalista Artur Dmuch przeprowadzili szkolenie dla grupy 21 wydziałowych społecznych inspektorów pracy zatrudnionych w firmie WSK PZL-Świdnik S.A., Aleja Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik.


Przedmiotem wykładów były zagadnienia dotyczące: nowelizacji przepisów w kodeksie pracy, metodyki badania wypadków przy pracy i postępowania powypadkowego, analiza przyczyn wypadków przy pracy, choroby zawodowe, a także uprawnienia społecznego nadzoru nad warunkami pracy.


GIP Przejdź do GIP