• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

28.02.2023

Szkolenie dla członków OSPS BHP

W dniu 23 lutego 2023 roku Katarzyna Fałek-Kurzyna p.o. nadinspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie uczestniczyła w charakterze prelegenta w seminarium szkoleniowym zorganizowanym przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Lublinie. Celem spotkania była wymiana wiedzy merytorycznej dotyczącej znowelizowanych przepisów Kodeksu pracy.

Szkolenie OSPSBHP2
 

W ramach obowiązującego porozumienia zawartego pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy, a Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, inspektor pracy lubelskiego okręgu przeprowadziła szkolenie dla uczestników seminarium, w  ramach którego omówiła przepisy ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, ze szczególnym uwzględnieniem nowych rozwiązań prawnych w zakresie kontroli trzeźwości pracowników oraz kontroli pracowników na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu, a także wykonywania pracy zdalnej.

W seminarium wzięło udział 38 pracowników służby BHP – członków Stowarzyszenia.

 


GIP Przejdź do GIP