Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie

 

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie zaprasza generalnych wykonawców, wykonawców i podwykonawców robót budowlanych posiadających status pracodawcy, do wzięcia udziału w konkursie Państwowej Inspekcji Pracy pt. „Buduj bezpiecznie”. Celem konkursu jest promowanie pracodawców - wykonawców robót budowalnych, zapewniających wysokie standardy bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie realizacji obiektów budowlanych.

Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy, natomiast partnerem Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

I etap wojewódzki – na szczeblu Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie,

II etap krajowy – na szczeblu Głównego Inspektoratu Pracy.

Ocenie na etapie wojewódzkim konkursu podlegać będą wyłącznie uczestnicy, którzy na dzień 30 września 2023 r. na budowach kubaturowych osiągną stan robót surowy zamknięty, a na budowach liniowych zakończą etap prac konstrukcyjnych.

Potrzebne dokumenty należy przesłać do 15 maja 2023 r. na adres: Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie, Al. Piłsudskiego 13, 20-011 Lublin.

Więcej informacji na temat wydarzenia znajduje się w regulaminie Konkursu BUDUJ BEZPIECZNIE edycja 2023.pdf
 

Wszelkie pytania związane z konkursem prosimy kierować telefonicznie pod numer: (81) 537 11 70 bądź drogą mailową na adres: wojciech.dziedzic@lublin.pip.gov.pl.

Potrzebne dokumenty do zgłoszenia udziału:

karta zgloszenia Buduj bezpiecznie.2023.pdf
zgoda inwestora Buduj bezpiecznie.2023.pdf

oswiadczenie Buduj bezpiecznie.2023.pdf (wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku).

Informujemy, że laureat pierwszego miejsca etapu wojewódzkiego uzyskuje kwalifikacje do etapu krajowego konkursu.