• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

20.02.2023

Państwowa Inspekcja Pracy to nie tylko kontrole

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7f ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1614) do jednych z zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy podejmowanie działań polegających na zapobieganiu i ograniczaniu zagrożeń w środowisku pracy, a w szczególności podejmowanie działań prewencyjnych i promocyjnych zmierzających do zapewnienia przestrzegania prawa pracy. W związku z powyższym, jak co roku, zachęcamy pracodawców, przedsiębiorców oraz społecznych inspektorów pracy do wzięcia udziału w konkursach i programach prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy.

Zdobądź Dyplom PIP
Program prewencyjny przeznaczony dla pracodawców prowadzących zakłady produkcyjne, budowlane, handlowe i usługowe, zatrudniających do 20 pracowników oparty na zasadzie samokontroli, podczas której pracodawca, korzystając z publikacji Państwowej Inspekcji Pracy (przede wszystkim z listy kontrolnej z komentarzem) i przy pomocy inspektora pracy jako eksperta, identyfikuje występujące w zakładzie problemy i nieprawidłowości, ocenia ich skalę oraz określa sposoby i terminy ich wyeliminowania lub ograniczenia.

Termin zgłoszeń: 15 maja br.

Więcej na temat programu prewencyjnego można przeczytać pod linkiem https://www.pip.gov.pl/pl/prewencja-i-promocja/programy-prewencyjne-panstwowej-inspekcji-pracy/118331,zdobadz-dyplom-pip.html  lub skontaktować się z koordynatorem programu w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Lublinie – Krzysztof Sabarański (tel. 81/53 71 164).

Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym

Program prewencyjny gdzie istotnym elementem są szkolenia przeznaczone dla pracodawców, podczas których omawiane są m.in.: zasady szacowania ryzyka zawodowego, identyfikacja zagrożeń w zakładzie pracy, dokumentowanie wyników oceny, podejmowanie działań na rzecz eliminacji lub ograniczenia ryzyka zawodowego i współdziałanie w tym zakresie z pracownikami, a także prawidłowa analiza, ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz eliminowanie ich powtarzalności. Pracodawcy, którzy przystąpią do programu, oprócz praktycznej wiedzy, otrzymują merytoryczną pomoc  inspektorów pracy przy wdrażaniu zarządzania bezpieczeństwem i eliminowaniu nieprawidłowości. Potwierdzeniem właściwie przeprowadzonych działań naprawczych w firmie jest pomyślne przejście kontroli sprawdzającej.

Termin zgłoszeń: 15 maja br.

Więcej na temat programu prewencyjnego można przeczytać pod linkiem https://www.pip.gov.pl/pl/prewencja-i-promocja/programy-prewencyjne-panstwowej-inspekcji-pracy/133413,efektywne-zarzadzanie-ryzykiem-zawodowym.html lub skontaktować się z koordynatorem programu w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Lublinie – Grzegorz Skorek (tel. 81/53 71 164).

Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej

Konkurs, którego celem jest promowanie pracodawców organizujących pracę w sposób zapewniający najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, a także wzorowo przestrzegają przepisów prawa pracy oraz dotyczących legalności zatrudnienia.

Termin zgłoszeń: 31 maja br.

Więcej na temat konkursu można przeczytać pod linkiem https://www.pip.gov.pl/pl/konkursy/konkurs-pracodawca-organizator-pracy-bezpiecznej-/78216,konkurs-pracodawca-organizator-pracy-bezpiecznej.html lub skontaktować się z koordynatorem konkursu w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Lublinie – Jagoda Strzelińska (tel. 81/53 71 166).

Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy

Konkurs do którego kandydatury społecznych inspektorów pracy zgłaszają organizacje związkowe, czuwające nad zapewnieniem wymaganych warunków pracy oraz przyczyniają się do przestrzegania uprawnień pracowniczych. Społeczni inspektorzy pracy wykonujący z zaangażowaniem swoje ustawowe obowiązki podnoszą poziom kultury bezpieczeństwa, niejednokrotnie wpływają na zmniejszenie poziomu wypadkowości i często są pomocą dla pracowników. 

Termin zgłoszeń: 15 maja br. 

Więcej na temat konkursu można przeczytać w regulaminie zamieszczonym tutaj Regulamin konkursu z zalacznikami.pdf lub skontaktować się z koordynatorem konkursu w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Lublinie – Tomasz Abramczyk (tel. 81/53 71 166).

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszych konkursach i programach prewencyjnych!

 


GIP Przejdź do GIP