• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

10.02.2023

Rozpoczęły się szkolenia dla rolników indywidualnych

Okres zimowy, w przededniu rozpoczęcia intensywnych prac polowych to idealny moment na rozmowy o bezpiecznej pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Wzorem lat ubiegłych pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie rozpoczęli szkolenia dla rolników indywidualnych. Powyższe działania realizowane są w ramach działań informacyjno – promocyjnych „Szanuj życie ! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”.

           Rozpoczęły się szkolenia rolników - Serniki
    

W dniu 6 lutego br. podczas Sesji Rady Gminy Serniki, a także w dniu 9 lutego br. podczas Sesji Rady Gminy Siennica Różana, odbyły się szkolenia przeprowadzone przez Tomasza Abramczyka – p.o. nadinspektora pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie. Tematem przeprowadzonych szkoleń było bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania prac w gospodarstwach indywidualnych.

Biorąc pod uwagę liczbę wypadków przy pracy jakim ulegają rolnicy oraz osoby pracujące w gospodarstwach rolnych, widoczna jest konieczność przeprowadzania szkoleń o tematyce bezpiecznej pracy. Szkolenia dają możliwość dyskusji na temat zagrożeń wynikających z pracy w gospodarstwie rolnym, a także metod bezpiecznej pracy ze zwierzętami gospodarskimi oraz podczas użytkowania urządzeń i maszyn rolniczych. Tego typu spotkania mają także na celu zapoznanie rolników z najczęstszymi okolicznościami i przyczynami wypadków przy pracach rolniczych.

Instytucje zainteresowane zorganizowaniem szkolenia dla rolników indywidualnych prosimy o kontakt z p.o. nadinspektora pracy Tomaszem Abramczykiem pod nr tel. 81/53 71 166 lub adresem e-mail tomasz.abramczyk@lublin.pip.gov.pl
 


GIP Przejdź do GIP