• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

02.02.2023

Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA 2023

W Poznaniu podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA, 31 stycznia 2023 r. odbyła się konferencja „Budowa. STOP wypadkom! Koordynator do spraw bhp fundamentem bezpiecznej budowy”, podczas której Katarzyna Łażewska-Hrycko Główny Inspektor Pracy wręczyła nagrody laureatom konkursu „Buduj bezpiecznie 2022”.

Statuetkę Głównego Inspektora Pracy otrzymali:

- za I miejsce  firma Skanska S.A. wykonawca budowy mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej 431 w m. Rogalinek – nominacja Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu;

- za II miejsce firma CONSTRIM Grupa Budowlana Sp. z o.o., wykonawca budowy budynku usługowo-handlowo-biurowego w Białymstoku – nominacja Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku;

- za III miejsce firma WARBUD S.A., wykonawca budowy Podkarpackiego Centrum Nauki Jasionka 952 – nominacja Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie.

Wręczono także nagrody Prezydenta Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, które otrzymali:

- firma CONSTRIM Grupa Budowlana Sp. z o.o., wykonawca budowy budynku usługowo-handlowo-biurowego w Białymstoku nominacja Okręgowy Inspektorat Pracy Białymstoku;

- firma TAKENAKA Europe GmbH Sp. z o.o., wykonawca budowy budynku magazynowego Mubea 3 wraz z częścią biurową oraz infrastrukturą towarzyszącą, w tym wbudowaną stacją transformatorową i zbiornikiem retencyjnym, zlokalizowanego w miejscowości Zimna Wódka – nominacja Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu;

- firma FEREIRA Sp. z o.o., wykonawca budowy budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem Browarów Lubelskich w Lublinie nominacja Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie.

              BUDMA 2023.
 

Podczas części merytorycznej konferencji Jarosław Leśniewski, Zastępca Głównego Inspektora Pracy podsumował pierwszy rok realizacji kampanii społecznej „Budowa. STOP wypadkom!”, której hasło brzmi: „SZANUJ ŻYCIE, SIEBIE NIE ODBUDUJESZ”. Następnie Michał Grzesiak, przedstawiciel Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie zaprezentował misję koordynatora bhp na budowie. Dr Dariusz Smoliński, nadinspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku omówił kwalifikacje formalne i praktyczne osoby pełniącej obowiązki koordynatora, sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na terenie budowy. Anna Smolarz, nadinspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie przedstawiła studium przypadku, w którym brak skutecznej koordynacji w zakresie bhp na budowie przyczynił się do wypadku przy pracy. Na zakończenie konferencji laureaci konkursu opowiedzieli o swoich doświadczeniach i stosowanych dobrych praktykach w zakresie koordynacji nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy na placu budowy.


GIP Przejdź do GIP