Dzień Kariery Zawodowej

3 lutego 2023 r. w Zespole Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach pod patronatem honorowym Kuratorium Oświaty w Lublinie, Starosty Puławskiego, Prezydenta Miasta Puławy oraz Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, przy współorganizacji Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach, odbył się Dzień Kariery Zawodowej. W przedsięwzięciu udział wzięły m.in. szkoły wyższe z terenu województwa lubelskiego oraz firmy będące potencjalnym pracodawcą dla przybyłej młodzieży.

Targi Karier i Edukacji Puławy-5-2
Pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie na zorganizowanym stoisku prewencyjno-promocyjnym, prezentowali zainteresowanym osobom zakres działalności Państwowej Inspekcji Pracy a także udzielali bezpłatnych porad prawnych z zakresu legalności zatrudnienia oraz prawnej ochrony pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży oraz nauczycieli. Odwiedzający otrzymywali broszury Państwowej Inspekcji Pracy, spośród których ogromnym zainteresowaniem cieszyła się tematyka pierwszej pracy oraz pracy w wakacje.

Targi Karier i Edukacji Puławy-32-2