• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

20.12.2022

Wykłady z prawa pracy

Okres listopada i grudnia 2022 r. obfitował w działania prewencyjne wpisujące się w program edukacyjny Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura bezpieczeństwa”. Pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie przeprowadzili serię wykładów dla uczniów trzech szkół.

Podczas zajęć prowadzonych w formule on-line uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie wysłuchali wykładów nt. obowiązków pracownika i pracodawcy, regulacji prawnych dotyczących stosunku pracy uczniów i studentów, dokumentacji dotyczącej zatrudnienia oraz pracy młodocianych.

Kolejne wykłady zostały przeprowadzone w tradycyjnej, stacjonarnej formule. Inspektorzy pracy podczas wizyty w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku zaprezentowali dwa wykłady „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie” oraz „Prawo pracy – pierwsze kroki”.

Szkolenie 401-5
Podczas spotkania z uczniami Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie, uczniowie wysłuchali prelekcji na temat podstaw prawa pracy. Część wykładowa zakończyła się krótkim testem zdobytej podczas zajęć wiedzy. Dla trójki zwycięzców Okręgowy Inspektorat Pracy ufundował nagrody. Wykładów w trzech szkołach wysłuchało 307 uczniów.

Szkolenie 401-10
 


GIP Przejdź do GIP