• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

21.11.2022

Seminarium Naukowo-Szkoleniowe „Bezpieczeństwo Pracy w Budownictwie”

W dniu 18 listopada 2022 roku w budynku Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej odbyło się seminarium naukowo – szkoleniowe „Bezpieczeństwo Pracy w Budownictwie” zorganizowane przez Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie.

Seminarium odbyło się pod patronatem honorowym: Głównego Inspektora Pracy Pani Katarzyny Łażewskiej-Hrycko, Wojewody Lubelskiego Pana Lecha Sprawki, Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Jarosława Stawiarskiego, Prezydenta Miasta Lublin Pana Krzysztofa Żuka, Politechniki Lubelskiej oraz Związku Zawodowego Budowlani. Patronatem medialnym to wydarzenie objęli: Polskie Radio Lublin i TVP 3 Lublin.

Seminarium PL-36
Seminarium otworzyli: Małgorzata Wojda Okręgowy Inspektor Pracy w Lublinie oraz dr inż. Marek Grabias Prodziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej ds. studenckich.

Seminarium podzielone było na trzy bloki tematyczne. Pierwszy blok tematyczny to część wykładowa przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy.  Pan Jarosław Leśniewski – Zastępca Głównego Inspektora Pracy przedstawił założenia Kampanii prewencyjno-kontrolnej „Budowa. STOP wypadkom!”. Anna Smolarz nadinspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie omówiła przyczyny i skutki wypadków przy pracy jakie miały miejsce na budowach na tle nieprawidłowości stwierdzanych podczas czynności kontrolnych w latach 2019-2021. Wojciech Dziedzic starszy inspektor pracy specjalista omówił wypadki przy pracy jakim ulegają pracownicy podczas obsługi żurawi wieżowych. Monika Sierakowska – Czeladziński p.o. nadinspektora pracy przedstawiła lubelską statystykę pod kątem analizy zagrożeń występujących podczas prac budowlanych oraz wypadków przy pracy.

Seminarium PL-45
Drugi blok tematyczny to wystąpienia przedstawicieli Politechniki Lubelskiej. Dr inż. Agata Czarnigowska wystąpiła z prelekcją „Rusztowania budowlane a jakość przestrzeni roboczej”.  Dr hab. inż. Magdalena Rogalska, prof. PL omówiła „Badania geologiczne gruntu a bezpieczeństwo przedsięwzięcia budowlanego”. Dr inż. Michał Pieńko przedstawił temat „Bezpieczeństwo podczas wykonywania prac na wysokości – rusztowania obiektów kubaturowych”.

Seminarium PL-144
Trzeci blok tematyczny to wystąpienia przedstawicieli firm budowlanych. Mgr inż. Anna Jaszczuk i mgr inż. Patryk Rumiński projektanci firmy TECHNOBETON SP. z o.o. wystąpili z prelekcją „Prefabrykacja w budownictwie. Prezentacja materiałów budowlanych produkowanych przez firmę TECHNOBETON Sp. z o.o.”. Inż. Sebastian Lewiński Dyrektor Biura Technicznego ds. BHP WARBUD S.A. przedstawił temat „Bezpieczeństwo jako narzędzie rozwoju firmy”. Natomiast mgr Rafał Łuczak Dyrektor Działu BHP, Środowiska i Jakości Mota-Engil Central Europe S.A. -  „Teren budowy – dobre praktyki”.

Seminarium PL-198
Seminarium zakończył panel dyskusyjny z udziałem ekspertów „Bezpieczna praca na budowie – jak to zrobić?”

Seminarium PL-223
 GIP Przejdź do GIP