• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

09.11.2022

Seminarium regionalne nt. identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w budownictwie

W dniu 4 listopada 2022 roku w Hotelu Mercure w Lublinie odbyło się Seminarium regionalne nt. identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w budownictwie zorganizowane przez Sektorową Radę ds. Kompetencji w Budownictwie we współpracy ze Związkiem Zawodowym „Budowlani”.

Celem seminarium była wymiana doświadczeń w zakresie identyfikowania i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy w budownictwie w krótkiej i długiej perspektywie czasowej w oparciu o dane pozyskiwane z różnych źródeł, w tym dyskusja nt. szans i wyzwań w tym obszarze oraz możliwości kształtowania równowagi pomiędzy popytem a podażą kompetencji w ramach prowadzenia tzw. evidence based policy w budownictwie.

Na seminarium zaproszeni byli przedstawiciele sektora budowlanego, w tym w szczególności przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji budowlanych województwa lubelskiego, publicznych służb rynku pracy, środowiska akademickiego, szkół budowlanych, spółdzielczości mieszkaniowej i inspekcji pracy.

DSC03072
W seminarium uczestniczyła Małgorzata Wojda Okręgowy Inspektor Pracy w Lublinie.

Przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie wygłosili prelekcje na temat działań prewencyjnych w branży budowlanej podejmowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy, jak również omówili wyniki szybkich kontroli w budownictwie, które przeprowadzane były w czerwcu i wrześniu 2022 roku.

DSC03022
DSC03001
Podczas seminarium zorganizowane było stoisko Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie, na którym można było się zaopatrzyć w wydawnictwa Głównego Inspektoratu Pracy dotyczące bezpiecznej pracy w budownictwie oraz prawnej ochrony pracy.

DSC03065
 


GIP Przejdź do GIP