• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

25.05.2022

Konkurs „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” na etapie wojewódzkim rozstrzygnięty!

W dniu 25 maja 2022 roku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Konkursowej rozstrzygającej konkurs „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie.

Komisja konkursowa, powołana przez Okręgowego lnspektora Pracy w Lublinie, obradowała w składzie:

1) Małgorzata Wojda – Okręgowy lnspektor Pracy w Lublinie – przewodniczący komisji

2) Jolanta Sobota – Zastępca Okręgowego lnspektora Pracy w Lublinie – członek komisji

3) Tomasz Abramczyk – p.o. Nadinspektor pracy – członek komisji

4) Marek Wątorski – członek prezydium Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”

5) Wiesława Janczak – Przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego

6) Katarzyna Wiraszka – przedstawiciel Forum Związków Zawodowych Województwa Lubelskiego.

Do udziału w konkursie zgłoszonych zostało 8 społecznych inspektorów pracy z 5 zakładów pracy działających na terenie województwa lubelskiego.

Komisja konkursowa dokonała oceny zgłoszonych kandydatów w zakresie podejmowania działań zmierzających do poprawy stanu bhp w swoich zakładach pracy oraz zapewnienia przestrzegania przez pracodawcę przepisów prawnej ochrony pracy i postanowiła przyznać:

I miejsce – Panu Aleksandrowi Orlińskiemu z Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.

II miejsce – Panu Andrzejowi Hanaj z Fabryki Łożysk Tocznych – Kraśnik S.A.

III miejsce – Panu Jarosławowi Kopeć z PGE Energia Ciepła S.A. oddział w Lublinie.

Ponadto Komisja konkursowa postanawiła przyznać wyróżnienie Pani Barbarze Grabowskiej  z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie.

Posiedzenie Komisji konkursowej etapu wojewódzkiego konkursu Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy
 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne