• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

18.05.2022

Polsko - Ukraiński Dzień Informacyjny

W dniu 17 maja 2022 roku w godzinach 10.00 – 15.00 na Placu Teatralnym 1 w Lublinie odbył się Polsko – Ukraiński Dzień Informacyjny organizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Wydarzenie było skierowane główne do uchodźców z Ukrainy i miało na celu pomoc w odnalezieniu się na lokalnym rynku oraz wyposażenie obywateli Ukrainy w kompendium wiedzy niezbędne do funkcjonowania w naszej społeczności.

Inspektorzy pracy wręczają ulotki obywatelom Ukrainy
Jednym z uczestników wydarzenia był Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie, który reprezentowali Katarzyna Fałek – Kurzyna Rzecznik Prasowa p.o. nadinspektora pracy oraz Dariusz Kozłowicz Kierownik Sekcji Legalności Zatrudnienia p.o. nadinspektora pracy. Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie udzielał porad uchodźcom z Ukrainy w zakresie podejmowania legalnej pracy w Polsce oraz  obowiązków pracodawcy w zakresie wypłaty wynagrodzenia. Pytania, z jakimi zgłaszały się osoby podchodzące do naszego stoiska dotyczyły również zagadnień pozostających poza kompetencjami naszego urzędu, tj. jak założyć działalność gospodarczą, co zrobić, by respektowany był dyplom ukończenia studiów na Ukrainie, jak uzyskać potwierdzenie stopnia niepełnosprawności, czy też poszukiwali ofert pracy. W takich przypadkach inspektorzy pracy kierowali osoby zainteresowane do stoisk zajmowanych przez odpowiednie do udzielenia odpowiedzi instytucje. Stoisko Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie zostało odwiedzone przez 38 osób.

W porozumieniu się pomagała tłumaczka, która dbała o to, by inspektorzy merytorycznie przygotowani do udzielania informacji z zakresu prawnej ochrony pracy i legalności zatrudnienia dobrze rozumieli pytania obywateli Ukrainy i by oni uzyskali odpowiedź dla nich zrozumiałą. Osobom odwiedzającym były wręczane broszury Państwowej Inspekcji Pracy w języku ukraińskim informujące o legalnym pobycie i legalnej pracy w Polsce, jak również obowiązkach pracodawcy wobec nowo zatrudnianego pracownika.

Inspektor pracy wręcza ulotki obywatelkom Ukrainy
Katarzyna Fałek - Kurzyna Rzecznik Prasowa Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie udzieliła wywiadu dla TVP3 Lublin oraz Radia Lublin. Poinformowała dziennikarzy o realizowanych działaniach prewencyjno-promocyjnych na rzecz wykonywania przez obywateli Ukrainy legalnej pracy na terytorium RP podejmowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie, w tym o poradach prawnych, na które zapraszamy obywateli Ukrainy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 10.00.

Rzecznik prasowa Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie udziela wywiadu dla TVP3 Lublin oi Radia Lublin
Podczas wydarzenia informacji w zakresie swoich kompetencji obywatelom Ukrainy udzielali reprezentanci następujących instytucji:

- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie świadczeń rodzinnych, emerytalnych i rentowych;

- Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych;

- Powiatowych i Miejskich Urzędów Pracy w zakresie ofert pracy w Polsce, szkoleń zawodowych, poszukiwania pracy i dofinansowań na rozpoczęcie działalności;

- Wojewódzkiego Urząd Pracy w Lublinie w zakresie ofert pracy na terenie Unii Europejskiej oraz doradztwa zawodowego;

- Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie legalnego pobytu w Polsce;

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej.

Stoiska wystawiennicze podczas Polsko - Ukraińskiego Dnia Informacyjnego
 

 

 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne