• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

17.05.2022

Szkolimy rolników indywidualnych jak bezpiecznie wykonywać pracę w gospodarstwie rolnym

W bieżącym roku w ramach działań informacyjno – promocyjnych „Szanuj życie ! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” podczas Sesji Rady Gminy w Końskowoli, w Cycowie oraz Puchaczowie Tomasz Abramczyk – p.o. nadinspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie, zorganizował i przeprowadził szkolenia dla rolników indywidualnych. Tematem przeprowadzonych szkoleń było bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania prac rolniczych oraz prac w gospodarstwach rolnych.

Szkolenie miało na celu zapoznanie rolników ze stanem wypadkowości w rolnictwie, z okolicznościami i przyczynami wypadków przy pracach rolniczych i gospodarskich oraz z zasadami bezpiecznej pracy. Omawiane zagadnienia ilustrowane były prezentacjami multimedialnymi oraz filmami. Rolnikom rozdane zostały broszury i ulotki o tematyce bhp. Ponadto wspólnie z rolnikami rozmawiano o metodach upowszechnienia w środowiskach wiejskich wiedzy na temat metod bezpiecznej pracy i użytkowania urządzeń oraz maszyn.

Szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem i uczestniczyło w nich ok. 120 osób.GIP Przejdź do GIP Porady prawne