• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

06.05.2022

Dzień otwarty z Państwową Inspekcją Pracy

W dniu 27 kwietnia 2022 roku w ramach programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie zorganizował Dzień Otwarty z Państwową Inspekcją Pracy dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Lublinie. Wykorzystując współpracę z nauczycielami Inspekcja Pracy już na etapie nauki szkolnej, poprzez podjęte działania edukacyjne, stara się, aby przyszła praca zawodowa była kontynuacją dobrego, zdrowego i bezpiecznego życia. Jesteśmy przekonani, że dobre nawyki wyniesione z domu i ze szkoły są fundamentem dobrych praktyk w późniejszym życiu zawodowym.

Dni Otwarte dla młodzieży mają na celu przekazywanie wiedzy dotyczącej podstawowych zagadnień z zakresu prawa pracy, jak również bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest ona bardzo potrzebna młodym ludziom wchodzącym na rynek pracy.

Podczas Dnia Otwartego z Państwową Inspekcją Pracy uczniowie wysłuchali wykładów z zakresu:

  • Prawo pracy (formy zatrudnienia, pracownik młodociany) – Katarzyna Fałek-Kurzyna, p.o. Nadinspektora pracy;
  • Roboty ziemne (przykłady wypadków przy pracy) – Wojciech Dziedzic, Starszy inspektor pracy-specjalista;
  • Roboty na wysokości i na rusztowaniach (przykłady wypadków przy pracy) – Anna Smolarz, Nadinspektor pracy;
  • Środki ochrony indywidualnej w pracach przy maszynach (obróbka drewna) – Krzysztof Sabarański, Starszy inspektor pracy-specjalista.

Po wykładach, z przyswojonej wiedzy, dla chętnych uczniów przeprowadzony został konkurs w formie testu. W konkursie wzięło udział 48 uczniów.

Po konkursie, na sali gimnastycznej, odbyły się pokazy sprzętu bhp, tj. środków ochrony indywidualnej, podczas których przedstawiciel Firmy Regsta s.c. Centrum Zaopatrzenia BHP i P.POŻ. zademonstrował jak należy w sposób właściwy zakładać szelki ochronne oraz w jakich przypadkach stosować linki asekuracyjne. Ponadto, na utworzonym przez firmę stoisku zaprezentowano wspomniane już środki ochrony indywidualnej stosowane w budownictwie (odzież i obuwie robocze, okulary itp.).

Następnie wystąpił specjalista ds. bhp z Firmy Mota-Engil Central Europe, który przedstawił okoliczności oraz przyczyny zdarzeń wypadkowych, podczas realizowanych przez firmę inwestycji.

W ramach Dnia Otwartego przeprowadzony został instruktaż udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem pozoranta, obrazujący różne skutki obrażeń. Pokaz zademonstrowany był przez Grupę Poszukiwawczo – Ratowniczą Legii Akademickiej z Lublina.

Ostatnia część spotkania rozegrała się na sali gimnastycznej, gdzie wśród zgromadzonych uczestników nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. Wszyscy laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie. W imieniu kierownictwa Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie nagrody wręczył p.o. Nadinspektora pracy Tomasz Abramczyk – koordynator Sekcji Prewencji i Promocji. Ponadto, firma Mota-Engil Central Europe ufundowała 10 dodatkowych zestawów prezentowych, które zostały wręczone pozostałym uczestnikom konkursu.

Przez cały dzień trwania imprezy, w tym wykładów i pokazów, zainteresowani uczniowie oraz nauczyciele mogli uzyskać informacje i zasięgnąć porad udzielanych przez pracowników Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie, a także otrzymać ulotki i materiały wydawnicze PIP.

Podczas imprezy udzielono dwóch wywiadów lokalnym mediom na temat realizowanego przedsięwzięcia.

Ogółem w imprezie wzięło udział ok. 90 uczniów szkoły.GIP Przejdź do GIP Porady prawne