• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

22.12.2021

Mikołajki z Państwową Inspekcją Pracy

W dniu 15 grudnia 2021 roku w Szkole Podstawowej w Strachosławiu i Czerniejowie odbyła się X edycja „Mikołajek z Państwową Inspekcją Pracy” połączona z rozstrzygnięciem konkursu plastycznego pt. „Co zagraża dzieciom na wsi”.

Program realizowany był w ramach działań informacyjno-promocyjnych  „Szanuj Życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”. Uczniowie przygotowywali się do konkursu podczas prelekcji prowadzonych przez Tomasza Abramczyka – p.o. nadinspektora pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie w szkołach w gminie Kamień. Tematem spotkań były zagadnienia dotyczące zagrożeń w gospodarstwach rolnych.

W „Mikołajkach” wzięli udział: Pan Tomasz Abramczyk – Kierownik Sekcji Prewencji i Promocji z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie,  Pani Jolanta Ryszkiewicz – Starostwo Powiatowe w Chełmie, Pani Agnieszka Błaszczak – Mach Kierownik Referatu Prewencji PT KRUS w Chełmie, Pani Dorota Frączek – Lubelska Izba Rolnicza, Pan Dariusz Stocki – Wójt Gminy Kamień, Pan Mirosław Wyrwisz – Specjalista w OIP w Lublinie.

W spotkaniu również udział wzięli liczni sponsorzy imprezy, nauczyciele oraz dzieci i młodzież.

Dzięki zaangażowaniu  dyrekcji  i nauczycieli ze Szkół Podstawowych w Strachosławiu oraz w Czerniejowie przybyli goście obejrzeli przygotowany na tę okazję Bożonarodzeniowy program artystyczny w wykonaniu uczniów.

Po zakończeniu programu artystycznego odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Co zagraża dzieciom na wsi”, do którego zgłoszono 119 prac.

 Laureaci konkursu otrzymali nagrody z rąk inspekcyjnego Świętego Mikołaja, który ze względu na jesienną aurę, dotarł na uroczystość karetą.

Nagrody w konkursie zostały przyznane przez: Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie, Starostwo Powiatowe w Chełmie, Oddział Terenowy KRUS w Chełmie, Lubelską Izbę Rolniczą, Wójta Gminy Kamień, Dyrekcję Szkół, Radę Rodziców oraz przez licznych sponsorów. Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie nagrodził prace 20 uczniów w dwóch kategoriach wiekowych.GIP Przejdź do GIP