• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

22.10.2021

Edukujemy młodzież

W dniu 13.10.2021 r. w ramach działań mających na celu przeciwdziałanie handlowi ludźmi odbyły się spotkania z uczniami Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim. W związku z ograniczeniami panującymi w okresie pandemii młodzież została podzielona na dwie grupy. Łącznie w spotkaniach uczestniczyło ok. 80 osób.

Podczas spotkań przedstawiono definicje związane z handlem ludźmi oraz omówiono podstawowe przepisy z zakresu prawa pracy oraz przepisy dotyczące świadczenia pracy na podstawie umów cywilnoprawnych. Znajomość omówionych regulacji prawnych pozwoli uniknąć stania się ofiarą handlu ludźmi oraz ofiarą pracy przymusowej.

Młodzieży udostępniono również wydawnictwa Głównego Inspektoratu Pracy z zakresu prawnej ochrony pracy.


GIP Przejdź do GIP