• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

18.10.2021

Kultura Bezpieczeństwa edycja 2021 / 2022

Zapraszamy na szkolenie inaugurujące kolejną edycję programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”, realizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy w szkołach ponadpodstawowych. Celem prowadzonych przez nas działań jest edukacja młodzieży w dziedzinie zagrożeń zawodowych, kształtowanie pożądanych postaw w zakresie bezpiecznych zachowań oraz informowanie młodzieży o różnorodnych aspektach prawnej ochrony pracy.

Szkoła uczestnicząca w programie oraz nauczyciele, którzy przeprowadzą z młodzieżą przynajmniej po dwie lekcje z zakresu bezpieczeństwa pracy, otrzymają od Państwowej Inspekcji Pracy świadectwa udziału w programie.

W przypadku wyrażenia chęci udziału szkoły w programie „Kultura bezpieczeństwa” edycja 2021/2022, serdecznie zapraszamy nauczycieli szkoły na bezpłatne szkolenie, które przybliży założenia programu. W trosce o Państwa bezpieczeństwo związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 na terenie naszego kraju, szkolenie odbędzie się w formie online w dniu 20 października 2021 r. w godzinach od 10.00-11.00.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu prosimy o uprzedni kontakt z osobą odpowiedzialną za szkolenie celem udostępnienia linku uprawniającego do udziału w szkoleniu: Mirosław Wyrwisz, miroslaw.wyrwisz@lublin.pip.gov.pl, 81 / 53 71 164, 81 / 53 71 166.

Ponadto szkoły, które przystąpią do programu prewencyjnego „Kultura Bezpieczeństwa” mogą wśród swoich uczniów przeprowadzić etap szkolny konkursu o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Poznaj swoje prawa w pracy”. Kolejnym etapem konkursu jest etap regionalny i centralny realizowane przez Państwową Inspekcję Pracy. W roku obecnym odbywa się IX edycja konkursu, którego celem jest popularyzacja wiedzy o prawie pracy oraz bezpiecznych i higienicznych warunkach pracy wśród młodzieży, by uwrażliwiać ich na podejmowane w późniejszym czasie zatrudnienie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: Mirosław Wyrwisz - miroslaw.wyrwisz@lublin.pip.gov.pl lub tel. 81 / 53 71 164, 81 / 53 71 166.

T401 Deklaracja udzialu 2021.docx
 


GIP Przejdź do GIP