• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

04.10.2021

Ogólnopolski konkurs Państwowej Inspekcji Pracy na plakat kampanii skierowanej do branży budowlanej

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim konkursie Państwowej Inspekcji Pracy na plakat kampanii skierowanej do branży budowlanej.

Konkurs ma na celu wyłonienie i wytypowanie do realizacji projektu graficznego wraz z hasłem, który będzie promował tematykę bezpieczeństwa pracy w budownictwie. Projekt, którego autor zostanie laureatem nagrody głównej w konkursie, będzie wykorzystywany jako podstawa kampanii społecznej Państwowej Inspekcji Pracy, skierowanej do pracodawców i pracowników z branży budowlanej.

Grupą docelową konkursu są przede wszystkim graficy, projektanci, artyści plastycy oraz osoby zajmujące się projektowaniem reklamowym, ale udział w nim mogą wziąć wszystkie osoby pełnoletnie.

Celem Kampanii społecznej, którą będzie promował zwycięski projekt, jest dążenie do poprawy stanu bezpieczeństwa pracy i ograniczenie wypadków przy pracy w budownictwie poprzez zwiększenie świadomości zagrożeń zawodowych w budownictwie, popularyzacja i podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie stosowania środków ochrony zbiorowej, upowszechnienie informacji na temat prawidłowego stosowania środków ochrony indywidualnej tam, gdzie zabezpieczenia zbiorowe nie mogą być zastosowane oraz promowanie dobrych praktyk dotyczących kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem na budowie.

Termin przesyłania prac – 29.10.2021 r.

Baner

Zapraszamy do udziału w konkursie!

  1. Zapoznaj się z regulaminem
  2. Przygotuj pracę konkursową zgodnie z wytycznymi z zawartymi w regulaminie
  3. Pobierz i wypełnij formularz zgłoszenia oraz wszystkie załączniki
  4. Upewnij się, czy dane zostały wpisane poprawnie
  5. Zeskanuj formularze, które wymagają podpisu (mogą być też zdjęcia dobrej jakości)
  6. Prześlij wypełnione i podpisane dokumenty (tj. skany lub zdjęcia), a także pracę konkursową w formacie PDF na adres e-mail: sekretariat-promocja@gip.pip.gov.pl
  7. Upewnij się, że otrzymałeś potwierdzenie odbioru wiadomości.

 

plakat.pdf
Regulamin konkursu.docx
zalacznik nr 1 - zalozenia komunikacyjne kampanii.docx
zalacznik nr 2 - formularz zgloszeniowy.docx
zalacznik nr 3 - oswiadczenie.docx
zalacznik nr 4 - wzor umowy.doc


GIP Przejdź do GIP Porady prawne