• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

30.09.2021

Dzień Otwarty z Państwową Inspekcją Pracy

W dniu 15 września br. przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie, we współpracy z Zespołem Szkół Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie, Komendą Powiatową Straży Pożarnej we Włodawie, Zakładem Karnym we Włodawie, Zespołem Ratownictwa we Włodawie, Komendą Powiatową Policji we Włodawie, KRUS Placówką Terenową we Włodawie oraz 2 Lubelskim Batalionem Wojsk Obrony Terytorialnej we Włodawie, zorganizowali skierowany do młodzieży Dzień Otwarty z Państwową Inspekcją Pracy w związku z działaniami informacyjno-promocyjnymi „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”.

W czasie trwania Dnia Otwartego pracownicy z OIP w Lublinie oraz pracownicy KRUS PT we Włodawie, przeprowadzili wykłady dla uczniów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach rolniczych oraz przy obsłudze maszyn rolniczych.

Po zakończeniu wykładów przeprowadzono konkurs „Większa świadomość – większe bezpieczeństwo”.

Kolejnym programem Dnia Otwartego były pokazy i prezentacja współorganizatorów oraz zaproszonych gości:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie zaprezentowała sprzęt p.poż. oraz przeprowadziła symulację akcji ratunkowej z pozorantem, który znajdował się w samochodzie pod hederem kombajnu zbożowego. Pozorant został wydobyty spod maszyny i przekazany pogotowiu ratunkowemu, które udzielało pierwszej pomocy.

- Zespół Ratownictwa Medycznego we Włodawie przeprowadził pokazy ratownictwa medycznego z wykorzystaniem fantoma – udzielenie pierwszej pomocy,

- Komenda Powiatowa Policji we Włodawie zaprezentowała pokaz sprzętu policyjnego,

- Zakład Karny we Włodawie zaprezentował działania prewencyjne oraz wykorzystanie środków ochrony osobistej,

- KRUS Placówka Terenowa we Włodawie zaprezentowała odzież ochronną oraz przeprowadziła konkurs dla uczniów,

- 2 Lubelski Batalion Wojsk Obrony Terytorialnej we Włodawie zaprezentował pokaz sprzętu wojskowego.

Kolejnym punktem programu Dnia Otwartego z Państwową Inspekcją Pracy było rozstrzygnięcie konkursu „Większa świadomość – większe bezpieczeństwo”.

Kierownik Oddziału Okręgowego Inspektoratu Pracy w Chełmie Janusz Łopaciuk wraz z Dyrektorem Zespołu Szkół Centrum Rolniczego Renatą Holaczuk wyłonili laureatów i wręczyli nagrody, m.in. ufundowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie.

Przez cały dzień trwania imprezy zorganizowane były stoiska Państwowej Inspekcji Pracy, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Policji oraz 2 Lubelskiego Batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej, na których udostępniano materiały prewencyjne dotyczące m.in. prawa pracy, w tym bhp, legalności zatrudnienia, bezpiecznej pracy w rolnictwie oraz ubezpieczeń dla rolników.GIP Przejdź do GIP