• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

06.09.2021

Szkolimy partnerów społecznych

W dniu 26.08.2021 r., na zaproszenie Przewodniczącego Związku Zawodowego Pracowników Polski Cukier S.A. w Werbkowicach, starszy inspektor pracy - specjalista Marzanna Skorek przeprowadziła szkolenie dla partnerów społecznych (członków organizacji związkowych) w zakresie zmian do ustawy o związkach zawodowych, uprawnień organizacji związkowych, społecznego nadzoru nad warunkami pracy oraz zadań służby bhp. Z uwagi, iż w Cukrowni –  ze względu na charakter produkcji – występuje zjawisko zatrudniania pracowników sezonowych, w trakcie szkolenia przekazano założenia i cele prowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy kampanii informacyjnej „Prawa przez cały rok”.  

W szkoleniu udział wzięło 67 osób, w tym Dyrektor Oddziału Cukrowni Werbkowice Pani Maryla Symczuk, Dyrektor ds. technicznych Pan Krzysztof Mięczak, przedstawiciele dwóch zakładowych organizacji związkowych, t.j.: Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Polski Cukier S.A. Pan Witold Bieńkowski, Przewodniczący Komisji Oddziałowej Cukrowni Werbkowice NSSZ „Solidarność” Pan Wiesław Jaskuła, przedstawiciele służby bhp oraz kierownicy zmianowi odpowiedzialni za całość procesu technologicznego związanego z produkcją cukru.GIP Przejdź do GIP