• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

06.09.2021

Spotkanie Okręgowego Inspektora Pracy w Lublinie z Dyrektorem Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie

W dniu 20 sierpnia 2021 roku Okręgowy Inspektor Pracy w Lublinie spotkał się z Dyrektorem Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie celem omówienia wyników współdziałania obu instytucji w latach ubiegłych oraz wskazania kierunków oraz metod współdziałania na rok 2022.

Warunki współdziałania na szczeblu terenowym pomiędzy Dyrektorem Okręgowego Urzędu Górniczego i Okręgowym Inspektorem Pracy określone zostały w porozumieniu zawartym w dniu 26 lutego 2013 roku pomiędzy Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego a Głównym Inspektorem Pracy w sprawie zasad współdziałania organów nadzoru górniczego z Państwową Inspekcją Pracy.

Na spotkaniu umówiono wyniki współdziałania w trakcie badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz innych mających związek z pracą, a także wyniki dotychczasowych działań w zakresie wspierania inicjatyw dotyczących poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy w zakładach.

Współpraca obu urzędów została oceniona bardzo wysoko.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne