• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

16.08.2021

Szkolimy małych przedsiębiorców

W dniu 28 lipca 2021 roku inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie przeprowadził szkolenie adresowane do pracodawców w związku z realizacją tematu prewencyjnego "Zdobądź Dyplom PIP". W szkoleniu uczestniczyło 11 pracodawców reprezentujących branże: transportowa, usługi finansowe, farmaceutyczna, fryzjerstwo i kosmetyka. Tematem szkolenia było zapoznanie pracodawców z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawnej ochrony pracy.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne