• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

28.07.2021

Szkolimy rolników

W ramach prowadzonej kampanii informacyjno-promocyjnej „Szanuj życie – bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”, w dniach 23 czerwca oraz 7 i 15 lipca br., kierownik oddziału PIP w Zamościu Artur Kornas przeprowadził prelekcje adresowane do rolników. Prelekcje prowadzono w trzech grupach, tj. w gminie Susiec, Józefów oraz Tyszowce. Spotkania urozmaicone zostały wyświetleniem filmów związanych tematycznie z omawianymi zagadnieniami oraz przekazaniem ulotek i broszur.

Prelegent omówił zagrożenia wypadkowe oraz ich skutki, ilustrując je zdjęciami z zaistniałych wypadków. Spotkania, w których uczestniczyło 98 rolników z pewnością pogłębiło świadomość zasad bhp.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymał pakiet materiałów informacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy.GIP Przejdź do GIP Porady prawne