• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

28.05.2021

Bezpieczeństwo Rolnika podczas wzmożonych prac polowych

Na przełomie kwietnia i maja br. koordynator Sekcji Prewencji i Promocji Tomasz Abramczyk, p.o. Nadinspektora pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Lublinie rozpoczął wizytacje wiosennych prac polowych w indywidualnych gospodarstwach rolnych na terenie województwa lubelskiego. Pośpiech, rutyna, zmęczenie, ale też niewiedza i lekkomyślność to najczęstsze przyczyny wypadków. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w rolnictwie indywidualnym prowadzone są w ramach programu informacyjno-prewencyjnego „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”. Celem prowadzonych wizytacji jest wskazanie zagrożeń występujących podczas wykonywania prac.

W trakcie spotkań z rolnikami zwrócono uwagę na stan techniczny użytkowanych przez nich maszyn i pojazdów rolniczych, w szczególności na zagrożenia występujące przy braku wymaganych osłon na ruchomych elementach napędowych i roboczych. Inspektor pracy przestrzegał przed wypadkami w rolnictwie, przedstawiając okoliczności zdarzeń, które rzeczywiście miały miejsce na terenie naszego województwa w ubiegłym i bieżącym roku.

Rolnikom rozdano wydawnictwa Głównego Inspektoratu Pracy  – „Pracuj Bezpiecznie” oraz „Dobre Praktyki”, które obrazowo przedstawiają najważniejsze zagrożenia oraz zasady bezpiecznej pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Najmłodsi otrzymali materiały promocyjne w postaci komiksu „Przygoda na wsi”, opaski odblaskowe oraz smycze z logo Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotychczas przeprowadzono 29 wizytacji prac polowych, w których uczestniczyło 68 rolników z miejscowości i okolic: Góry Puławskiej, Kurowa, Wojciechowa, Garbowa.GIP Przejdź do GIP Porady prawne