Szkolimy młodzież

W  marcu 2021 roku inspektorzy pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie, w ramach programu edukacyjnego Kultura Bezpieczeństwa, przeprowadzili 12 lekcji dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Tematyka dotyczyła dwóch obszarów zagadnień:

Z uwagi na sytuację epidemiczną szkolenia przeprowadzono za pośrednictwem platformy MS TEAMS. Łącznie w szkoleniach wzięło udział 375 uczniów z następujących szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego: