• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

05.04.2021

Szkolimy młodzież

W  marcu 2021 roku inspektorzy pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie, w ramach programu edukacyjnego Kultura Bezpieczeństwa, przeprowadzili 12 lekcji dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Tematyka dotyczyła dwóch obszarów zagadnień:

  • prawnej ochrony stosunku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz obowiązków pracodawcy w zakresie wypłaty wynagrodzenia za pracę – 8 lekcji
  • wypadków przy pracy w branży budowlanej, ich najczęstszych przyczyn i sposobów zapobiegania – 4 lekcje.

Z uwagi na sytuację epidemiczną szkolenia przeprowadzono za pośrednictwem platformy MS TEAMS. Łącznie w szkoleniach wzięło udział 375 uczniów z następujących szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego:

  • Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lublinie
  • Zespołu Szkół Budowlanych w Lublinie
  • Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie
  • Zespołu Szkół nr 2 w Krasnymstawie.

GIP Przejdź do GIP Porady prawne