• RSS
  • Wersja tekstowa
17.12.2020

Zakończenie programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” – edycja 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 do programu edukacyjnego Państwowej Inspekcji Pracy pt. „Kultura bezpieczeństwa” realizowanego w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Lublinie przez nauczycieli z terenu województwa lubelskiego przystąpiło 104 nauczycieli z 20 placówek oświatowych.

Zadaniem programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” jest przekazywanie młodzieży szkolnej wiedzy z zakresu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, jak również prawnej ochrony pracy, w szczególności popularyzacja zagadnień związanych z problematyką zawierania umów o pracę, podejmowania pracy sezonowej i wakacyjnej, legalności zatrudnienia oraz zatrudnienia na podstawie umów cywilno-prawnych. Nadrzędnym celem programu jest wzrost świadomości zagrożeń wypadkowych w środowisku pracy wśród młodzieży szkół średnich i zawodowych oraz skuteczne im zapobieganie.

Nauczyciele biorący udział w programie edukacyjnym, w oparciu o materiały przekazane przez pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, w roku szkolnym 2019/2020 przeprowadzili lekcje dla ponad 3000 uczniów. Z kolei pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie odbyli spotkania z 323 uczniami, w trakcie których omawiali zagadnienia związane z prawem pracy oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Wszystkim nauczycielom biorącym udział w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa” zostały wręczone świadectwa ukończenia programu, natomiast szkoły otrzymały podziękowania za przystąpienie do programu.

W związku ze stanem epidemii podziękowania i świadectwa zostały przesłane pocztą.

Wzór świadectwa oraz zaświadczenia


GIP Przejdź do GIP Porady prawne