• RSS
  • Wersja tekstowa
15.12.2020

Rozstrzygnięcie konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”

Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie nagrodził pracodawców, dla których nadrzędnym celem jest bezpieczeństwo, zdrowie i życie pracowników. W grudniu 2020 roku wręczono nagrody laureatom konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Z uwagi na sytuację epidemiczną nagrody zostały wręczone pracodawcom indywidualnie, w ich zakładach pracy.

6. Dyplomy nagrodzonych
Główną ideą konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” jest zachęcenie polskich przedsiębiorców do współzawodnictwa w zakresie standardów warunków pracy.

W roku 2020 do I etapu konkursu na terenie województwa lubelskiego przystąpiło 5 pracodawców: trzech pracodawców w kategorii do 49 zatrudnionych pracowników oraz dwóch – w kategorii powyżej 249 zatrudnionych.

Komisja konkursowa w składzie:

  • - Okręgowy Inspektor Pracy Małgorzata Wojda – przewodnicząca komisji
  • - Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Jolanta Sobota – członek komisji
  • - p.o. nadinspektora pracy Tomasz Abramczyk – Kierownik Sekcji Prewencji i Promocji – członek komisji

dokonała oceny zgłoszonych kandydatów i postanowiła:

  1. w grupie pracodawców zatrudniających do 49 pracowników, przyznać:

I miejsce –   Butech Biuro Usług Technicznych Czesława Błaszczyk, ul. Cementowa 15, 22-100 Chełm

II miejsce –   „KTS Papier W. Dobroński i ska” Spółka jawna, Kalinówka 12A, 21-040 Świdnik;

III miejsce – Jetro Karol Walo, Świdry 1F, 21-400 Łuków,

 

  1. w grupie pracodawców zatrudniających ponad 249 pracowników, przyznać:

I miejsce –   ,,ROZTOCZE" Zakład Usługowo Produkcyjny Sp. z o. o., ul. Zamojska 42A, 22-600 Tomaszów Lubelski;

II miejsce –   ELTEM Sp. z o. o., ul. M. Smoluchowskiego 3, 20-474 Lublin.

Komisja konkursowa zgłosiła do Centralnej Komisji Konkursowej Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie dwa zakłady pracy biorące udział w I etapie konkursu na terenie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie, tj.:

  • w kategorii pracodawców zatrudniających do 49 pracowników – Butech Biuro Usług Technicznych Czesława Błaszczyk, ul. Cementowa 15, 22-100 Chełm,
  • w kategorii pracodawców zatrudniających ponad 249 pracowników – ,,ROZTOCZE" Zakład Usługowo Produkcyjny Sp. z o. o., ul. Zamojska 42A, 22-600 Tomaszów Lubelski.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne