• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

25.11.2020

Prawnik z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie odpowiadał na pytania czytelników gazet

Ekspert z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie udzielał czytelnikom „Dziennika Wschodniego” i „Tygodnika Zamojskiego” porad prawnych z zakresu zagadnień dotyczących praw i obowiązków pracowników i pracodawców w czasie pandemii.

Na pytania czytelników „Dziennika Wschodniego” – w dniu 23 listopada i „Tygodnika Zamojskiego” – w dniu 24 listopada 2020 r. odpowiadał ekspert z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie – Małgorzata Krzemińska-Ochera. Pytania kierowali zarówno pracownicy i pracodawcy. Tematyka pytań dotyczyła w szczególności kwestii związanych ze świadczeniem pracy w czasie pandemii, tj.: wynagrodzenia za czas przestoju, możliwości wykonywania pracy zdalnej, korzystania z urlopu wypoczynkowego w okresie przestoju, przebywania pracownika na kwarantannie, czy obowiązków pracodawcy w zakresie bhp w okresie epidemii.


GIP Przejdź do GIP