• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

18.11.2020

Bezpieczeństwo rolnika podczas prac polowych

W ramach działań informacyjno-prewencyjnych „Szanuj życie ! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” Kierownik Sekcji Prewencji i Promocji Tomasz Abramczyk, p. o. nadinspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Lublinie przeprowadził wizytacje prac polowych w indywidualnych gospodarstwach rolnych na terenie województwa lubelskiego.

Pośpiech, rutyna, zmęczenie, ale też niewiedza i lekkomyślność, to najczęstsze przyczyny wypadków w rolnictwie. Dlatego też Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie, jak co roku, przeprowadza działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w rolnictwie indywidualnym. Celem prowadzonych wizytacji jest uzmysłowienie rolnikom indywidualnym zagrożeń występujących podczas wykonywania prac.

W trakcie spotkań z rolnikami zwracano uwagę na stan techniczny użytkowanych przez nich maszyn i pojazdów rolniczych, w szczególności na zagrożenia występujące przy braku wymaganych osłon na ruchomych elementach napędowych i roboczych. Tomasz Abramczyk przestrzegał przed wypadkami w rolnictwie, przedstawiał okoliczności zdarzeń, które rzeczywiście miały miejsce na terenie naszego województwa w bieżącym roku. Rolnikom rozdano wydawnictwa Głównego Inspektoratu Pracy  – „Pracuj Bezpiecznie” oraz „Dobre Praktyki”, w których przedstawione są najważniejsze zagrożenia oraz zasady bezpiecznej pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Najmłodsi otrzymali materiały promocyjne „Przygoda na wsi” – komiks oraz opaski odblaskowe. Dotychczas przeprowadzono wizytacje prac polowych w miejscowościach: Żyrzyn, Nowodwór, Osiny, Moszczanka.GIP Przejdź do GIP